phone.icon036 426 505, 066 60 20 500 
email.iconinfo@jeftinaputovanja.rs

  

click to read more Naša lična karta
http://de-visu.fr/?page_id=2675 Jeftina putovanja

Dragana Jevtić Pr Turistička agencija Jeftina Putovanja Vrnjačka Banja
Anđelka Gašića 37, 36210 Vrnjačka Banja
MB: 63510025
PIB: 108521272
Šifra Delatnosti: 7911
Račun i naziv Banke: Banca Intesa, 160-406475-38

you could look here Licenca za rad

ОТП 366/2020
kategorija licence А 20phone.icon036/ 426-505, +381 66 60 20 500 (Viber)


email.iconOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

http://takillakkta.org/malinovskiy/melenyk/3235 OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2.500 €, na računu Komercijalne Banke a.d., MB 07737068 (br.računa 205-0000000263914-60) kao i garanciju putovanja i to: broj polise (garancije) 30000015988.

Davalac garancije je MILENIJUM OSIGURANJE ADO, B.M.Milankovića 3B iz Beograda, MB: 07810318, PIB: 100002119 , email adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., telefon: 011 7152300, datum izdavanja polise (garancije) 20.01.2020. god., sa rokom trajanja 01.01.2020. - 30.09.2020

Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 200.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača.

Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Osiguranjem se obezbeđuju:

U slučaju insolventnosti:

- troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska;

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao:

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;

- potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U slučaju štete nanete putniku:

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao;

- potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.


U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti Asistentskoj kući Coris na sledeći broj telefona + 381 11 36 36 999, ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Pozivanjem CallCentra Asistentske kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podršku putniku 24h.
Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi MILENIJUM OSIGURANJA ADO, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

 

 


Jeftinaputovanja.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta.