Poštovani potrošači,

Ovde možete preuzeti dokument (obrazac za prigovor-reklamaciju) koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Osoba odgovorna za reklamacije: Igor Bogdanović

Kontakt telefon: 060 3000392